listening


04/28/2011 00:00:00

Duvak (Painted Veil) filminden bu sahneyi izleyin ve sorulara cevap verin.


02/21/2011 14:18:53

Çin'deki sosyal sorunlar aslında sadece orada yaşanan değil bütün dünyanın gelişen ve değişen değerleriyle yaşanılan sorunlar.


12/13/2010 11:57:53

Before listening the news about daydreaming, try to answer the questions.  1. What do you think is "daydreaming"? 2. Why do you think people daydream? 3. Is daydreaming usual for all people? 4. Do only unhappy people daydream? 5. How many hours a day do you daydream? Listen here:  Listen and write the missing words.  moods, another, waking, unhappy, actually, sign, hours, during least, present, ac