coordinaters exercise


02/11/2010 14:25:06

"and, but, or, so, for" bağlaçlarını anlama göre boşluklara yerleştirin.