also


03/07/2012 16:56:31

Sıralı bağlaçlarla ilgili alıştırmayı çözün.


01/22/2010 12:03:56

Birisi/birşey için söylediğimiz cümlenin bir başkası içinde geçerli olduğunu belirtmek için Türkçe' de Olumlu cümlelerdeki Olumsuz cümlelerdeki TOO - EITHER - SO - NEITHER -ALSO