İngilizce Dersler


03/03/2011 14:22:01

Çok kullanılan hukuk terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bu derste bulabilirsiniz.


03/02/2011 15:23:40

En çok kullanılan edatları Türkçe karşılıkları ve örnek cümlelerle görün.


02/23/2011 18:22:09

Eylemin kim tarafından yapıldığını, nerede yapıldığını, ne zaman, nasıl yapıldığını,...vb. soru yoluyla belirten zarflardır. Soru zarfları yüklemlerin anlamlarını soru yoluyla etkilerler. İngilizcede belli başlı soru zarfları şunlardır: " What, how, when, where, why"


02/23/2011 17:15:14

Facebook Her Gün 1 İngilizce Kelime sayfamızda sizlerin de katkısıyla oluşturduğumuz yaygın kullanılan deyimler, anlamları ve örnek cümleler.


02/22/2011 18:19:02

Beraber kullanıldıkları sıfatın, fiilin veya başka bir zarfın anlamını zayıflatıp güçlendirirler. Birşeyin gücünü yada yoğunluğunu ifade etmekte kullanırız. How? How big...? How important...? gibi sorulara cevap verir.


02/21/2011 00:16:35

Eylemin ne kadar sıklıkla oluştuğunu bildirir. Yardımcı fiilden sonra, ana fiilden önce gelirler.


02/20/2011 00:09:29

Eylemin zamanını bildirir. Genellikle sonda yer alırlar. Zamanı vurgulamak istediğimizde başta da yer alırlar. Zaman zarfları fiile sorulan "When?" sorusuna cevap verir.


02/19/2011 09:36:31

Önermek anlamına gelen "suggest, advice, recommend" kelimelerinin farklı kullanımları


02/17/2011 22:00:36

Fiillere sorulan "nasıl?" sorusuna cevap veren sözcükler durum zarflarıdır.

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)