if only


01/22/2010 14:30:35

Türkçede keşke diye ifade ettiğimiz cümleleri ingilizcede temel olarak Bu yapı İngilizce'de temel olarak üç ayrı zaman için üç ayrı şekilde kullanılır. Şu an için istediğimiz keşkelerimiz. / Geçmişe yönelik keşkelerimiz. ten sonra geçmiş zaman yapısı ( had-fiil3) kullanılır. Geleceğe yönelik keşkelerimiz. ten sonra would kullanılır. Bu yapı aynı zamanda memnuniyetsizlik bildirirken de kullanılır.