going to


01/21/2010 19:38:35

İngilizcede gelecek zaman için dört farklı yapıyı kullanırız. Bu dört yapı da Konuşma anında karar verdiğimiz zaman. Umut, korku, teklif, söz, uyarı, tahmin, rica, yorumlarda kullanılır. Kesinliği olmayan durumlarda. Yakın gelecekte olacak olaylarda. Planlı olaylarda. Kesin olaylarda. Planlı yakın gelecek için simdiki zaman kullanılır. Bir program dahilinde yapılacak işlerde. Otobüs vb araçların t