geçmiş zaman


03/08/2010 18:36:43

                      Boşlukları "Was - Were - Did" yardımcılarından uygun olanla doldurun. 


01/21/2010 19:37:03

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zaman için İngilizcede kullanılan zamanlardan birisi de Nerelerde kullanıyoruz? She went Bursa yesterday. (Dün Bursa' ya gitti.) I didn't mean it (Onu kastetmedim.) Did you hear the news? (Haberleri duydun mu?) Didn't she call you last week? (Seni geçen hafta aramadı mı?) 


01/21/2010 19:14:56

Geçmiş Zaman - Past Perfect Continuous Tense (-yordu) Türkçe'de -yordu ekiyle anlattığımız geçmişte devam etmekte olan bir hareketten bahsederken kullandığımız zamanlardan biri de Bu zamanda Olumsuz cümleler kurarken had'den sonra Sorularda ise Nerelerde Kullanıyoruz? I had been watching TV for an hour when you came in. (Sen içeri girdiğinde 1 saattir teleizyon izliyordum.) He hadn't been sleeping