everything


03/04/2011 17:21:55

"Everything I Do" şarkısının İngilizce ve Türkçe sözleri


02/10/2010 19:42:48

             Fill in the blanks with English of the sentences. Be careful about the indefinite pronouns! (Boşluklara cümlelerin İngilizcesini yazınız. Belgisiz zamirlere dikkat!) 


01/21/2010 17:50:37

Belgisiz zamirler : Everybody, everything, somebody, something, anybody, anything, another, the other, the others, others, each other kelimelerinden oluşur.