İngilizce Sayılar - Numbers

03/11/2010 17:11:39
Rakamla Yazıyla Okunuşu Türkçesi
1 one van bir
2 two tu iki
3 three tiri üç
4 four for dört
5 five fayf beş
6 six siks altı
7 seven sevın yedi
8 eight eyt sekiz
9 nine nayn dokuz
10 ten ten on
11 eleven ilevın onbir
12 twelve tıvelv oniki
13 thirteen törtiin onüç
14 fourteen fortiin ondört
15 fifteen fiftiin onbeş
16 sixteen sikstiin onaltı
17 seventeen sevıntiin onyedi
18 eighteen eğtiin onsekiz
19 nineteen nayntiin ondokuz
20 twenty tıventi yirmi
21 twenty-one tıventi van yirmi bir
... ... ... ...
30 thirty törti otuz
40 forty forti kırk
50 fifty fifti elli
60 sixty siksti altmış
70 seventy sevınti yetmiş
80 eighty eğti seksen
90 ninety nayti doksan
100 one hundred/a hundred van handırıd / e handırıd yüz
101 one hundred one van handırıd van yüzbir
... ... ... ...
1000 one thousand/a thousand van tauzınd / e tauzınd bin
... ... ... ...
2678 two thousand six hundred and seventy-eight tu tauzınd siks handırıd end sevınti eyt iki bin altı yüz yetmiş sekiz
... ... ... ...
1 000 000 one million/a million van milyın bir milyon
1 000 000 000 one billion/a billion van milyın bir milyar
... ... ... ...
 
My cousin is seven years old. He is going to start primary school this year. (Kuzenim yedi yaşında. Bu sene ilkokula başlayacak.)
 
There are millions of people in the world starving and needing help. (Dünyada yardıma muhtaç ve aç olan milyonlarca insan var.)
 
Ahmet took these pills three times a day before meals. (Ahmet bu ilaçları yemeklerden önce günde üç kere alıyordu.)
 
'Sıfır'ın kullanım alanlarına bağlı olarak birden fazla ismi vardır.

"0" (oh): telefon numaralarında, banka hesap numaralarında, otobüs numaralarında, oda numaralarında, yıllarda, ondalık virgülden sonra kullanılır.

 
240 8044 - two four oh eight ohdouble four
 
1324506 - one three two four five oh six
 
bus 601 - bus six oh one
 
room 404 - four oh four
 
1803 - eighteen oh three
 
7.06 - seven point oh six

"0" (nought): ondalık virgülden önce kullanılırsa kullanılır.

 
0.09 - nought point oh nine

"0" (zero): sıcaklık değerlerini söylerken, Amerikan İngilizcesi'nde rakam olarak kullanılır.

 
-20 degress - twenty degrees below zero

"0" (nil): spor -genellikle futbol- skorlarında kullanılır.

 
galatasaray: 3 villareal: 0 - galatasaray: three villareal: nil

"0" (love): teniste kullanılır.

 
40/0 - forty love

"0" (nix): Hiçbirşey anlamında kullanılır. Fiil olarak reddetmek anlamına sahiptir.

 
They nixed the idea of fishing.

"0" (zilch, nada, null, zip): hiçbirşey, bomboş gibi anlamları vurgularken kullanılırlar.

 
You know nada, null, zilch, zip (nothing).

4 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,50

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz