İngilizce'de sayılar


03/15/2010 16:16:51

Choose the correct one. (Doğru olan şıkkı seçiniz.)           Numbers Test - Sayılar Test 


03/11/2010 17:11:39

"0" (oh): telefon numaralarında, banka hesap numaralarında, otobüs numaralarında, oda numaralarında, yıllarda, ondalık virgülden sonra kullanılır.   "0" (nought): ondalık virgülden önce kullanılırsa kullanılır.   "0" (zero): sıcaklık değerlerini söylerken, Amerikan İngilizcesi'nde rakam olarak kullanılır.   "0" (nil): spor -genellikle futbol- skorlarında kullanılır.