simple past tense


03/08/2012 19:53:19

Geçmiş zaman ve geniş zaman cümleleriyle ilgili alıştırmayı çözün.


01/21/2010 19:37:03

Türkçede -di, -miş veya -mişti ekleriyle ifade edebildiğimiz zaman için İngilizcede kullanılan zamanlardan birisi de Nerelerde kullanıyoruz? She went Bursa yesterday. (Dün Bursa' ya gitti.) I didn't mean it (Onu kastetmedim.) Did you hear the news? (Haberleri duydun mu?) Didn't she call you last week? (Seni geçen hafta aramadı mı?)