modal varbs


03/10/2012 16:29:48

Yardımcı fiillerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/05/2010 21:45:50

Bütün şahıslar için kullanılır. Olumsuzluk eki not ile asla birleşmez. Fiilleri yanına yalın yani emir haliyle alır. 1. Olasılık: 2.Olasılık + kapasite: 3. Rica & İzin (resmi& çok kibar) 4. Yasaklama (Resmi) 5. İstek : (temenni ve dualarda) 6. Amaç - sonuç : 7. Varsayım : MAY (mey) I may go to Istanbul tomorrow. (Yarın İstanbul'a gidebilirim.) I may not tell Aysun. (Aysun'a anlatmayabiliri