inspite of


03/07/2012 17:51:03

Although, though, even though / despite, inspite of bağlaçlarıyla ilgili alıştırmayı çözün.