ingilizce'de -yordu


01/21/2010 19:28:03

Türkçede -yordu ekiyle ifade ettiğimiz geçmiş zaman için İngilizcede Nerelerde kullanıyoruz? Bu zamanla birlikte kullanılan zaman zarfları şunlardır: They were waiting. (Bekliyorlardı.) She was crying. (Ağlıyordu.) I wasn't expecting this. (Bunu beklemiyordum.) They weren't helping. (Yardım etmiyorlardı.) Were you reading a book? (Kitap okuyor muydun?) Wasn't the baby sleeping? (Bebek uyumuyor muy


01/21/2010 19:14:56

Geçmiş Zaman - Past Perfect Continuous Tense (-yordu) Türkçe'de -yordu ekiyle anlattığımız geçmişte devam etmekte olan bir hareketten bahsederken kullandığımız zamanlardan biri de Bu zamanda Olumsuz cümleler kurarken had'den sonra Sorularda ise Nerelerde Kullanıyoruz? I had been watching TV for an hour when you came in. (Sen içeri girdiğinde 1 saattir teleizyon izliyordum.) He hadn't been sleeping