capability


03/10/2012 17:30:03

İhtimal ve yetenek anlatan yardımcı fiillerle ilgili testi çözün.