ÜDS İngilizce - Sosyal Bilimler

03/25/2010 17:26:57

Sosyal Bilimler

peer (akran) reside (ikamet etmek) fatigue (bitkinlik)
duplicate (çift) spectrum (spektrum) urge (zorlamak)
benchmark (kriter) curriculum (müfredat, izlence) substantial (kıymetli; önemli)
fruitful (bereketli) refraction (kırılma) dubious (kararsız)
redundant (gereksiz) eligible (uygun) puberty (erginlik)
accession (artma) consume (tüketmek) harmonious (uyumlu)
contemporary (eşzamanlı şey) mild (ılıman) retard (geciktirmek)
boost (artırmak) stimulate (canlandırmak) rebellion (ayaklanma)
appropriately (uygun olarak) glitter (parıldamak) assert (öne sürmek)
scarcely (hemen hemen) Persian (farsça) consent (izin vermek)
solely (sadece) recklessly (düşünmeden) advocate (savunmak)
relative (bağıntılı) vaguely (obscurely : belli belirsiz) violation (bozma)
mislead (yanlış yönlendirmek) fertilizer (gübre) civilization (medeniyet)
pay back (geri ödemek) bloom (çiçek açmak) susceptibility (hassaslık)
incite (kışkırtmak) pot (kap) altitude (yükseklik)
preliminary (başlangıç) adjustment (ayarlama) perceive (algılamak)
consortium (konsorsiyum) trim (azarlamak) cite (aktarmak)
complement (bütünleyici şey) circulation (sirkülasyon) margin (kenar)
diagnose (teşhis etmek) exceed ((f.) geçmek) undertake (yüklenmek)
preservation (koruma) frustration (düş kırıklığı) humble (alçakgönüllü)
blissful (keyifli) flourish (büyümek) commodity (eşya)
foodstuff (gıda maddesi) exposition (açıklama) livelihood (geçim)
ensure (sağlamak) outsider (yabancı) stimulation (tahrik)
sanitation (temizlik işleri) reject (reddetmek) vastly (çok (özellikle kızgınken))
astound (amaze : şaşırtmak) pursue (devam etmek) torment (eziyet etmek)
elaborate (detailed : özenli) manipulate (idare etmek) massacre (katliam)
distortion (bozukluk) wage (maaş) adversely (tersine)
intermingle (birbirine karışmak) march (uygun adım yürümek) prominent (önde gelen)
courtesan (kahpe.) steady (sakin) immunity (muafiyet)
teem (dolu olmak) slowdown (yavaşlama) trader (tüccar)
inaugurate (başlamak) overall (genel olarak) undertake (üstlenmek)
similitude (benzerlik) inflation (şişkinlik) overshadow (gölgelemek)
cyclical (devirli) illustration (örnekleme) clash (çatışma)
adverse (ters)

4 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,50

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz
Etiketler