Toefl okuma örnek ana fikir sorusu ve çözümü - Toefl reading - main idea sample question & solution

04/20/2011 00:00:00

Toefl reading questions sample - Teofl okuma örnek soru

Toefl okuma bölümündeki soru tiplerinden biri mutlaka verilen metinle ilgili temel fikirleri anlayıp anlamadığınızı ölçen sorulardır (questions about the ideas of the passage).

Genellikle ana fikri, konuyu ya da metin için en uygun başlığı soran sorularıdır. Bu sorular aşağıdaki gibi karşınıza çıkabilir:

 • What is the topic of the passage?
 • What is the subject of the passage?
 • What is the main idea of the passage?
 • What is the author’s main point in the passage?
 • What is the author primarily concerned?
 • Which of the following would be the best title?
 • What is the passage mainly about?

Bu tip soruları cevaplayabilmek için paragrafın genel olarak neden bahsettiğini anlamamız gerekir. Eğer sorulan metin tek bir paragraftan oluşuyorsa genellikle konu ilk cümlede verilir, daha sonra bunlar üzerine ayrıntı verilir.

Eğer metin birden fazla paragaraftan oluşuyorsa, her iki paragrafın da ana fikrini ilk cümleleri okuyarak bulun.

ÖRNEK: The Maya were a large group of Indians who lived mainly in southern Mexico, Guatemala, and Honduras. It is believed that these people came across the Bering Strait with the other Native Americans, but quickly migrated south. About 5000 B.C., the Maya people had formed small fishing villages, settling on the coast lands. By 2000 B.C., the Maya had moved inland and began to raise maize and beans. These vegetables became their main source of food, as they are today. During the next 2000 years the Maya developed into highly civilized people. They settled in many areas of Mesoamerica and became prosperous. They developed the art of making pottery and introduced the first known American systems of irrigation, or methods for watering crops. A form of writing emerged, and the Maya began the first recorded history.

About the year 1000, a heavy drought hit Mesoamerica. The Mayan crops failed, causing famine and death for many Maya in the mountain areas. Maya in the lowlands fared a little better and cities such as Uxmal and Chichen Itza in the Yucatan Peninsula of Mexico became the center of Mayan government, art, and architecture. The Spanish explorers of the 13th and 14th centuries brought new diseases that the Maya could not cope with. Disease and Spanish conquerors finally caused the Mayan empires to cave in. The last Mayan kingdom surrendered to the Spanish in 1697.

 1. What is the main idea of this passage?

A. The Maya developed irrigation.

B. The Mayan Indians have a rich history that is at least 6000 years old.

C. Many Mayan continue to live as their ancestors did.

D. The Spanish conquered the Maya.

Metinin ilk cümlesinden (The Maya were a large group of Indians who lived mainly in southern Mexico, Guatemala, and Honduras.) metnin Mayalar’la ilgili olduğunu anlıyoruz. Soruda ana fikri sorduğuna göre şıklarda Mayalar’la ilgili genel bir bilgi aramamız gerekiyor. İlk cümleyi iyice anladığınızdan emin olduktan sonra metnin kalanına bir göz gezdirin. Şıklardan çok ayrıntı olanları metne göre doğru bir ifade olsa bile eleyin çünkü genel fikir soruluyor. Böylece D şıkkı elendi. İlk paragrafta Mayalar’ın tarihini anlattığı için A şıkkı da elendi, çünkü metin sadece “sulama sisteminden” bahsetmiyor. Birçok Mayalının ataları gibi yaşamaya devam ettiklerini söyleyen C şıkkını da eleyebiliriz çünkü metinde Mayalar’ın şimdiki durumundan hiç bahsedilmiyor. Sadece metnin son cümlesinde son Maya krallığının İspanya’ya 1697’de teslim olduğunu söylüyor. Doğru cevap B.

Bu tip soruları çözerken izlenecek yollar:

 1. Her bir paragrafın ilk cümlesini okuyun.
 2. İlk cümledeki ana fikri ya da genel konuyu arayın.
 3. Bulduğunuzun doğruluğundan emin olmak için metnin kalanını hızlıca gözden geçirin.
 4. Kesinlikle yanlış olduğunu bildiğiniz şıkları eleyin ve kalanlardan en iyisini seçin.

Metne veya paragrafa en iyi başlığı bulmak için yine yapmanız gereken metnin genel olarak neden bahsettiğini yani konuyu bulmak ve ayrıntıları değil ana konuyu kapsayan ve en iyi anlatan ifadeyi başlık olarak seçmektir.

1 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz