KPDS İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik

03/02/2011 13:56:35

KAMU PERSONELİNİN YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYESİNİN TESPİTİNE DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90 gün” ibaresi “70 gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının yapılacağı tarih ile yeri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet aracılığı ile duyurulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınava giriş belgesinin edinilmesi

MADDE 12 – (1) Adaylar, sınava giriş belgesini Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının internet adresinden temin ederler. Sınava giriş belgesi adayların adresine ayrıca posta ile gönderilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet aracılığı ile duyurulur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Maliye Bakanı yürütür.

Henüz oylanmamış. İlk oylayan siz olun!

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz