Hukuk terimleri - Legal terms

03/03/2011 14:22:01
Terim Türkçesi Terim Türkçesi
appear before magistrates hakim karşısına çıkmak juvenile çocuk
accessory suç ortağı kidnapping adam kaçırma
acquittal beraat larceny hırsızlık
adjournment erteleme, celseye son verme life imprisonment müebbet hapis
affirmation teyit magistrate sulh hakimi
AKA (also know as) nam-ı diğer, diğer ismiyle magistrates' court sulh ceza mahkemesi
alibi suç işlendiğinde başka bir yede olduğunu kanıtlama malice suç kastı
alimony in gross vergiler çıkmadan nafaka manslaughter kasıtsız adam öldürme
alimony nafaka minor reşit olmayan
allegation iddia misdemeanor kabahat, kusurlu davranış
annulment bir kanunun bozulması mistrial hatalı yargılama
appeal itiraz etmek, temyize başvurmak, temyiz etmek nolle prosequi takipsizlik kararı
appearance tarafların mahkemede hazır bulunmaları nolo contendere ne suçu işlediğini kabul etme ne de işlemediğini iddia etme
arrest tutuklamak objection itiraz
assault fiili saldırı offense suç
bail kefalet ordinance kararname
battery darp etme overrule yetkisini kullanarak başkasının kararını iptal etmek
break into zorla girmek parole şartlı tahliye
burden of proof kanıtmala zorunluluğu perjury yalan beyan
capital offense ölüm cezası gerektiren suç petition dilekçe
change of venue davanın başka mahkemeye nakli petty larceny ufak hırsızlık
circuit court of appeal temyiz mahkemesi plaintiff davacı
circumstantial evidence ikinci derece kanıt plea savunma, müdafa
common law bench asliye mahkemesi precedent örnek karar, emsal
complaint şikayet preliminary examination ilk soruşturma
concurrent sentence aynı kişinin eylemlerinin birbirinden bağımsız suç teşkil etmesi halinde verilen mahkeme kararı prima facie evidence aksi kanıtlanmadıkça doğru kabul edilen delil
confession itiraf prosecuter savcı
conspiracy komplo quash kararı iptal etmek
contraband kaçak mal ransom fidye
conviction mahkumiyet rape tecavüz etmek, tecavüz
dava etmek sue releasing on probation şartlı salıverme
decision of rejection of venue yetkisizlik kararı remand tutuklu yargılamak
defendant davalı, sanık restitution zararı tazmin etme
deposition tanık ifadesi revocable power of attorney feshedilebilir vekaletname
due process yargı süreci sanction yaptırım
embezzlement görevi kötüye kullanma search warrant arama izni, arama emri
evidence kanıt, delil self defence nefsi müdafa
ex parte application acele başvuru sentence ceza vermek, hüküm vermek
extension of inquiry tahkikatın genişletilmesi sentence hüküm, ceza
extradite suçluyu ülkesine iade etmek sex offender cinsel suçlu
felony ağır suç shoplifting mağaza hırsızlığı
forfeiture hakkı kaybetme statute yasa
fraud in the inducement saikte hata stipulation şart koyma
fraud kaçakçılık, dolandırıcı subpoena celp, çağrı kağıdı
grand larceny büyük hırsızlık supreme court anayasa mahkemesi
immunity dokunulmazlık testimony tanıklık
impaired driver sarhoş sürücü verdict hüküm, karar
impeachment itham, suçlama waiver feragat
injunction haksız uygulamayı kaldırma kararı warrant tutuklama emri, tevkif
inquiry sorgu, soruşturma
intimidation korkutma, tehdit
irrevocable power of attorney feshedilemez vekaletname
judge hakim
juvenile delinquency çocuk suçları

3 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz