Homophones - Eşsessli Kelimeler

01/28/2010 16:12:30

Eşseslilik (Homophones):

Eşsesli kelime Eşsesli kelime Okunuşu
Air (hava) Heir (mirasçı) eı(r)
Aisle (hol) Isle (küçük ada) aıl
Ante- (önce) Anti- (karşı) anti
Eye (göz) I (ben) ay
Bare (çıplak) Bear (ayı/katlanmak) beı(r)
Be (olmak) Bee (arı) bi
Brake (fren) Break (kırmak) breik
Buy (satın almak) By (ile) bay
Cell (hücre) Sell (satmak) sel
Cent (doların 100'de biri) Scent (koku) sent
Cereal (tahıl) Serial (seri) siriyıl
Coarse (adi) Course (kurs) ko:s
Complement (tamamlayıcı) Compliment (iltifat) kamplimınt
Dam (baraj) Damn (lanet) dem
Dear (sevgili) Deer (geyik) diı(r)
Die (ölmek) Dye (boya) dai
Fair (fuar, adil) Fare (bilet ücreti) feı(r)
Fir (köknar) Fur (kürk) fö:(r)
Flour (un) Flower (çiçek) flauı(r)
For (için) Four (dört) fo:(r)
Hair (saç) Hare (yabani tavşan) heı(r)
Heal (iyileşmek) Heel (topuk) hi:l
Hear (duymak) Here (burada) hiı(r)
Him (onu) Hymn (ilahi) him
Hole (delik) Whole (bütün) houl
Hour (saat) Our (bizim) auı(r)
Idle (boş duran,aylak) Idol (put,çok sevilen kişi) aıdl
In (içinde) Inn (han) in
Knight (şövalye) Night (gece) nayt
Knot (düğüm) Not (değil) nat
Know (bilmek) No (hayır) nou
Made (yapılmış) Maid (genç kız) meid
Mail (posta) Male (erkek) meil
Meat (et) Meet (buluşmak) mi:t
Morning (sabah) Mourning (yas) mo:nin:
None (hiçbiri) Nun (rahibe) nan
Oar (kürek) Or (veya) o:(r)
One (bir) Won (kazanmış) wan
Pair (çift) Pear (armut) peı(r)
Peace (barış) Piece (parça) pi:s
Plain (düz, sade) Plane (uçak) plein
Poor (fakir) Pour (dökmek) po:(r)
Pray (dua etmek) Prey (av) prei
Principal (başlıca) Principle (ilke) prinsıpl
Profit (kar) Prophet (peygamber) prafit
Real (gerçek) Reel (makara) ri:ıl
Right (doğru) Write (yazmak) rait
Root (temel) Route (güzergah) ru:t
Sail (yelken) Sale (satış) seil
Sea (deniz) See (görmek) si:
Seam (dikiş) Seem (görünmek) si:m
Sight (görüş) Site (konum) sait
So (yani) Sow (saçmak) sou
Shore (kıyı) Sure (emin) şu:(r) şo:(r)
Sole (tek) Soul (ruh) soul
Some (bazı) Sum (toplam) sam
Son (erkek evlat) Sun (güneş) san
Stair (basamak) Stare (gözlerini dikerek bakmak) stei(r)
Stationary (sabit) Stationery (kırtasiye) steişınri
Steal (çalmak) Steel (çelik) sti:l
Suite (takım) Sweet (tatlı) swi:t
Tail (kuyruk) Tale (masal) teil
Their (onların) There (orada) deı(r)
To (-e doğru) Two (iki) * tu:
Toe (ayak ucu) Tow (yedeğe almak) tou
Waist (bel) Waste (Atılmış) weist
Wait (beklemek) Weight (ağırlık) weit
Way (yol) Weigh (tartmak) wei
Weak (zayıf) Week (hafta) wi:k
Wear (giymek) Where (nerede) weı(r)
 
İki nokta üstüste önündeki harfin uzun okunması gerektiğini bildirir.
 
İngiliz İngilizcesinde kelime sonlarındaki -r harfi okunmaz.
 
* "to" sessiz harfle başlayan kelimelerden önce "tı" diye; sesli harfe başlayan kelimelerden önce "tu" diye okunur.

Henüz oylanmamış. İlk oylayan siz olun!

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz