En Çok Kullanılan Deyimsel Filler - The Most Commonly Used Phrasal Verbs

03/18/2011 12:25:00
İngilizce Türkçe Anlam
ask around birisini birşeye (bir yere) davet etmek, etrafa sormak
ask someone out çıkma teklif etmek
back sb up birine arka çıkmak
back sth up yedeklemek, birşeyin doğru olduğunu kanıtlamak
back off uzak durmak, geri çekilmek
blow sth/sb up havaya uçurmak
blow sth out bir ateşi söndürmek, üfleyerek söndürmek, lastiğin patlaması
break sth down parçalamak
break down arıza yapmak, bozulmak
break away kaçıp kurtulmak
break sth off bir ilişkiyi bitirmek, bir şey yapmayı bırakmak
break into sth bir yere zorla girmek, bilgisayara (bilgi çalmak için vs.) girmek
break out ortaya çıkmak, patlak vermek
break through sth yarıp geçmek
break up ilişkiyi bitirmek
bring sth back geri getirmek
bring sth up gündeme getirmek, söz konusu etmek
bring sb up büyütmek, yetiştirmek
call for sth gereksinim duymak
call on sb birini çağırmak
call sb back birini geri aramak
call sb up telefon etmek
call sth off iptal etmek
calm down sakinleşmek
care for sb/sth önemsemek,(çocuğa, yaşlıya..) bakmak
catch up on/with sth arayı kapatmak, yakalamak
check in havaalanında biniş için kayıt olmak ya da otele oda için kayıt yaptırmak
check sth out kontrol etmek
cheer sb up neşelendirmek
clean sth/sb up tertemiz yapmak
come in içeri girmek
come out dışarı çıkmak, yayınlanmak, doğmak (güneş...) lekenin çıkması
come out of sth sonuçlanmak, sonuç olarak ortaya çıkmak
come up with sth bir fikir, çözüm, cevap bulmak
count on sb birine güvenmek
cut down sth azaltmak
do without sth/sb -sız yapabilmek, idare etmek
dress up bir davet için giyinmek, kuşanmak
drop in/by uğramak

---------------

drop out bırakmak, vazgeçmek
fall behind programın (bir şeyin ya da birisinin) gerisinde kalmak
fall apart paramparça olmak
figure out çözmek, anlamak
fill sth in form, anket vs. doldurmak
fill in for sb birinin yerini doldurmak, o yokken işlere bakmak
fill sth out dolmak, doldurmak
find sth out araştırıp ortaya çıkarmak, öğrenmek
get along anlaşmak, iyi geçinmek
get away kaçmak, uzaklaşmak
get away with sth paçayı sıyırmak
get on with iyi anlaşmak
get out araçtan inmek, dışarı çıkmak
get on sth (otobüse, arabaya, taksiye vs.) binmek
get through sth başarmak, üstesinden gelmek
get together toplamak, biraraya gelmek
get up kalkmak
give sth back geri vermek
give out tükenmek, pes etmek
give up bırakmak, vazgeçmek
go after sb peşinden gitmek
go away ayrılmak, uzaklaşmak
go ahead yapmaya başlamak, ilerletmek
go back geri dönmek
go on sürmek, devam etmek
go out dışarı çıkmak
go over sth tekrar üzerinden geçmek
hang around aylak aylak dolaşmak, oyalanmak
grow up büyümek, olgunlaşmak
hang on kısa süre beklemek, tutunmak
hang up çamaşır asmak
hold on beklemek
hold onto bırakmamak
hold sth back durdurmak, dizginlemek
keep away uzak durmak, yaklaşmamak
keep on doing sth birşeyi yapmayı sürdürmek
keep out uzak tutmak, girmesine engel olmak
keep up with ayak uydurmak, yetişmek
let sb in girmesine izin vermek
let sb down hüsrana uğratmak

------------------

look back geçmişi hatırlamak, anımsamak
look after sb/sth bakmak, ilgilenmek
look down on sb hor görmek
look for sb/sth birisine bakmak, birisini (ya da bir şeyi) aramak
look forward to sth birşeyi iple çekmek
look into sth incelemek
look out dikkat et
make it up to sb (hatayı vs.) telafi etmek
make sth into sth dönüştürmek, çevirmek
make sth up / make up sth uydurmak
mix sth/sb up karıştırmak
pass away ölmek, vefat etmek
pass out bayılmak, kendinden geçmek
pay sb/sth back geri ödemek
pick sb/sth out seçmek
put sth off ertelemek
put up with sb/sth dayanmak, katlanmak
run after sb/sth peşinden koşmak, takip etmek
run away kaçmak
run into sb rastgelmek
run out bitirmek, tüketmek
run across sb karşılaşmak, rastlamak
send sth back geri göndermek, iade etmek
show up varmak, gelmek, ortaya çıkmak
set sth up / set up sth kurmak, oluşturmak, yapmak
show off hava atmak, gösteriş yapmak
switch sth off / switch off sth (ışık ya da elektirkli bir aleti) kapamak, söndürmek
switch sth on / switch on sth (ışık ya da elektirkli bir aleti) açmak
take after sb benzemek, çekmek
take sth away alıp götürmek
take off havalanmak
think sth over iyice düşünmek
throw up kusmak
throw away atmak, boşa harcamak
try sth on prova etmek, denemek
turn sth down kısmak, azaltmak / reddetmek, geri çevirmek
turn sth off (elektirikli bir şeyi) kapatmak, söndürmek
turn sth on (elektirikli bir şeyi) açmak, çalıştırmak
wake up uyanmak
warm up ısınmak

1 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz
Etiketler