Amerikan İngilizcesi & İngiliz ingilizcesi - American and British English

02/01/2010 23:09:11

Amerikan İngilizcesi & İngiliz İngilizcesi

 • Bazen Amerikan İngilizcesi'nde kelime ek aldığında sondaki sessiz harf çift kullanılmaz, ama İngiliz İngilizcesi'nde çift kullanılır. Özellikle bu sessiz harf "l' ise. Örneğin: "travel" ek aldığında "travelling-traveller" olur. Amerikan İngilizcesi'nde ise "traveling-traveler" .

 • İngiliz ingilizcesi'nde "appear/look/seem" (görünmek), "feel" (hissetmek), "sound" (gibi görünmek) fiillerinden sonra direk isim kullanılabilir.

Hoş bir parti gibi görünüyor. (It looks a nice party.)

Amerikan İngilizcesi'nde ise bu fiillerden sonra isim kullanılacağı zaman isimden önce "to be or like" kullanılır.

Hoş bir parti gibi görünüyor. (It looks to be a nice party.)

 • Son zamanlardaki olaylarda İngiliz İngilizcesi'nde "present perfect" kullanılır.

Projeyi tamamladı. (She has completed the project.)

Amerikan İngilizcesi'nde son zamanlarda tamamlanan olaylarda "present perfect" veya "simple past" kullanılır.

Projeyi tamamladı. (She has completed/completed the project.)

 • İngilizce İngilizcesi'nde özne ben olduğu zaman "will" veya "shall" gelecek zaman anlamı katmak için kullanılır.

Onlara katılacağım. (I will/shall join them.)

Amerikan İngilizcesi'nde "shall" genellikle gelecek zaman için kullanılmaz.

 • Amerikan İngilizcesi'nde "get" fiilinin geçmiş zamanı "gotten" olarak da kullanılır.

Beni yanlış anladın. (You' ve gotten me wrong.)

 • İngilizce İngilizcesi'nde gerek yok ifadesini vermek için "needn't" veya "don't need to" yapıları kullanılır.

Endişe etmene gerek yok. (You needn't/don't need to worry.)

Amerikan İngilizcesi'nde genellikle sadece "don't need to" yapısı kullanılır.

Endişe etmene gerek yok. (You needn't worry.)

 • İngiliz İngilizcesi'nde grup isimleri tekil veya çoğul yardımcı fiil alır.

Takım sahada. (The team is/are in the field.)

Amerikan İngilizcesi'nde grup isimleri tekil yardımcı fiil alır.

Takım sahada. (The team is in the field.)

 • İngiliz İngilizcesi'nde yüz ve üzeri sayılarda "and" kullanılır. Amerikan ingilizcesinde "and" kullanılmayabilir.

115 öğrenci var. (There are two hundred and fifteen students.)

 • İngiliz İngilizcesi'nde haftasonu ile "at" edatı kullanılır, Amerikan İngilizcesi'nde ise bazen "at" yerine "on" edatı da kullanılır.

Haftasonunda buluşalım. (Let's meet on/at the weekend.)

 • İngiliz İngilizcesi'nde tarihler şöyle ifade edilir: "17 January, the seventeenth of January, January the seventeenth." Amerikan İngilizcesi'nde ise şöyle ifade edilir: "January 17" veya "January seventeenth." 

 • İngiliz İngilizcesi'nde soru ve olumsuz cümlelerde sahiplik bildiren "have-has got" ile birlikte veya "do-does" yardımcı fiilleriyle kullanılır.

Onun bu fırsatı yok. (She hasn't got/doesn't have this opportunity.)

Amerikan İngilizcesi'nde sahiplik bildiren "have-has got" cümlelerinin olumsuz ve sorusunda "do-does" yardımcı fiili kullanılır.

Onun bu fırsatı yok. (She doesn't have this opportunity.)

 • İngiliz İngilizcesi'nde müzik aletlerinin başında "the" kullanılır, Amerikan İngilizcesi'nde "the" kullanılmayabilir.

O gitar çalabilir. (He can play the guitar.)

 • İngiliz İngilizcesi'nde aşağıdaki fiillerin geçmiş halleri iki şekilde kullanılmaktadır. Ancak Amerikan İngilizcesi'nde düzenli geçmiş halleri "(-ed)" daha yaygındır.

Burn Burnt/burned yakmak
Dream dreamt/dreamed rüya görmek
Lean leant/leaned yana yatırmak, dayanmak
Learn learnt/learned öğrenmek
Smell smelt/smelled kokmak, koklamak
Spell spelt/spelled hecelemek
Spill spilt/spilled dökmek
Spoil spoilt/spoiled şımartmak, yıkmak

 • İngiliz ingilizcesi'nde "-our" olarak biten kelimeler Amerikan ingilizcesinde "-or" diye biter.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi Anlamı
Honour honor onur
Colour color renk
Flavour flavor tat, lezzet

9 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,89

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz