yazı dili


02/01/2010 23:00:05

Kısa mesaj ve internet ortamındaki kısaltmaların en yaygın olarak kullanılanlarını aşağıdaki listede görebilirsiniz: AFAIK : As Far As I Know - Bildiğim kadarıyla AFK: Away from keyboard - Klavyeden uzak (yazamıyorum) ALWZ : Always - Her zaman ASAP : As Soon As Possible - En kısa sürede ASL : Age, Sex, Location - Yaş, cinsiyet,yer ATB : All the best - İyi şanslar ATM : At The Moment - Şu anda AYT: