tense


01/21/2010 19:14:56

Geçmiş Zaman - Past Perfect Continuous Tense (-yordu) Türkçe'de -yordu ekiyle anlattığımız geçmişte devam etmekte olan bir hareketten bahsederken kullandığımız zamanlardan biri de Bu zamanda Olumsuz cümleler kurarken had'den sonra Sorularda ise Nerelerde Kullanıyoruz? I had been watching TV for an hour when you came in. (Sen içeri girdiğinde 1 saattir teleizyon izliyordum.) He hadn't been sleeping