İngilizce'de mevsimler


03/10/2010 16:21:29

Spring (Spring): İlkbahar Summer (Sammır): Yaz Fall/Autumn (Fol/Oğtım): Sonbahar, güz Winter (Wintır): Kış Seasons - Mevsimler