Gerund or Infinitive Alıştırma 1 - Gerund or Infinitive Exercise 1

05/04/2012 00:00:00
1. It was his own fault, but I couldn’t help --- sorry for him.
 • fell
 • having felt
 • to feel
 • feeling
 • to have felt
 
2. Most people talk too much and dont realize how important --- is.
 • have to listen
 • have listened
 • to be listened
 • listenıng
 • be listenıng
 
3. She didn’t mınd --- her hair wet in the rain.
 • get
 • to get
 • in getting
 • to have got
 • getting
 
4. I am lookıng forward --- my brother. He has been abroad for three years.
 • to see
 • seeing
 • to seeing
 • to have seen
 • to be seeing
 
5. He decided to give up --- after that experience.
 • gamble
 • gambling
 • to gambling
 • to gamble
 • being gambled
 
6. I hate --- money from other people.
 • to borrow
 • borrow
 • to be borrowing
 • borrowing
 • having borrowed
 
7. I want --- Spanish as it’s becoming more important.
 • learning
 • to learn
 • to learning
 • learned
 • having learned
 
8. I don’t think that there is anything worth --- in this film.
 • to watch
 • to watching
 • watching
 • being watched
 • watch
 
9. Imagine --- with a women who never stops --- .
 • to live / to talk
 • living / being talked
 • live / talking
 • living / talking
 • having lived / talk
 
10. I dont think that it is difficult to get used to --- with chopsticks like Chinese people.
 • eat
 • to eat
 • having been eaten
 • being eaten
 • eating
 

Açıklamalı Cevaplar

1. "Can’t / couldn’t help" kendini alamamak anlamındadır ve bu yapıdan sonra gerund gelmek zorundadır. O yüzden CEVAP D

2. "Is" cekimli halde geldiği için boşluğa fiilimsi gelmelidir.Gerund haliyle CEVAP D'dir

3. "Mind" fiili her zaman gerund alır. Bu yuzden CEVAP E

4. "lookıng forward" kalıptır ve her zaman "to" ile kullanılır. CEVAP C

5. "Give up" her zaman "-ing" alır. CEVAP B

6. "Hate" fiili "-ing" alır. CEVAP D

7. "Want" fiili "to" ile kullanılır. CEVAP B

8. "Worth" fiili "-ing" alır. CEVAP C

9. "Reduction" bir yapı var o yüzden ilk taraf living olmalı. "stop" "-ing" alır. CEVAP D

10. "Get used to" alışığım (alışmak anlamına gelir, alışığım be used to) anlamında kalıptır. Her zaman "gerund" alır. CEVAP E

4 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,75

Oyla!

 • flambert flambert : 12/10/2012 22:41:36
  zordu
 • helogenn helogenn : 12/03/2013 23:31:01
  baya anladım konuyu yha sondaki notlar çok ii geldi çözüm sonrası sağolun^^
2 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)