likidite oranı işletmelerin mali yapısının güçlü olup olmadığı gösterir