Sunumlar - Presentations

07/09/2012 00:00:00

I. Introduction (Giriş)

a) Greeting (Selamlama)

Welcome! (Hoşgeldiniz!)
Good morning/afternoon Ladies & Gentlemen, (Günaydın/Tünaydın bayanlar, baylar)
Hello! Thank you all for coming! (Merhaba! Geldiğiniz için hepinize teşekkürler!)

b) Introducing yourself (Kendinizi tanıtma)

Let me introduce myself first! / I'd like to introduce myself. (Önce kendimi tanıtayım! / Kendimi tanıtmak istiyorum.)
As you all know, I am the manager of the Sales Department. (Hepinizin bildiği gibi, ben satış departmanın müdürüyüm.)

c) Starting (Başlangıç)

Right, if everyone is ready, let's start! (Tamam, herkes hazırsa başlayalım!)
I'm going to talk about... / I'm going to mention about ... (... ile ilgili konuşacağım / ...'dan bahsedeceğim)
We will start by exploring... (...'yı inceleyerek başlayacağız.)
The subject/theme of my presentation is... (Sunumumun konusu ...)
The purpose of my presentation is to ... (Sunumumun amacı ...)
My presentation will concern primarily ... (Sunumum genel olarak ... ile ilgili.)

II. The Body of the Presentation (Gelişme Bölümü)

a) Sequencing (Sıralama)

First of all / Firstly /To begin with, (İlk olarak / Öncelikle,)
Secondly / Next / Then / After that, (İkinci olarak / daha sonra/ ondan sonra)
Thirdly/ Finally / Last of all, (Üçüncü olarak / Son olarak,)
Before we go on to the next section, let me briefly restate... (Bir sonraki bölüme geçmeden önce kısaca ...'dan bahsedeyim.)

b) Giving an example (Örnek verme)

For example / For instance... (Örneğin ...)
To illustrate... (Örneğin ... (tablo, resim gibi bir görselde örnek verirken))
Such as... (... gibi.)
Take... for instance/as an example... (...'yı örnek alalım.)

c) To quote someone (Birisinden alıntı yapma)

According to ... (...'ya göre.)
I have here a quotation from... (...'dan bir alıntım var.)

d) Charts, Graphs and Table (Çizelgeler, Grafikler ve Tablolar)

Now I'd like you to look at the chart/graph/table... (Şimdi tablo/grafik/tablo'ya bakmanızı istiyorum.)
This chart/graph/table shows/explains/presents... (Bu çizelge/grafik/tablo ...'yı gösteriyor/açıklıyor/sunuyor ...)
Let's have a look at the first chart/graph/table... (İlk çizelge/grafik/tabloya bakalım.)

III.Sonuç Bölümü

a) Summary (Özet)

In conclusion/to conclude (Sonuç olarak / Özetlemek gerekirse ...)

b) Conclusion:

In conclusion/to conclude/to sum up... (Sonuç olarak / Özetlemek gerekirse ...)
Many thanks for your attention! (Dikkatiniz için çok teşekkürler!)

c) Soru-Cevap:

Are there any questions? (Soru var mı?)
Now I'll try to answer any questions you may have. (Şimdi sorularınıza cevap vermeye çalışacağım.)

1 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 4,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)