İş yazışmalarında karıştırılan kelimeler - Confused words in business writing

10/19/2011 00:00:00
easily_confused

Affect & effect:

Bu iki kelime sıkça birbirinin yerine kullanılmaktadır. Aralarında fark yok gibi görünse de görevleri farklıdır. “Affect” fiil olarak kullanılır:

The company was badly affected by the crisis. (Şirket krizden kötü bir şekilde etkilendi.)

“Effect” ise isim olarak kullanılır:

The company is trying to overcome the effects of the crisis. (Şirket krizin etkilerini atlatmaya çalışıyor.)

Principal & Principle:

Sıkça karıştırılan kelimelerden olan principal ve principle yazım bakımından birbirine çok benzese de anlamları farklıdır. Principal “okul müdürü” anlamına gelirken, principle “ilke, prensip” anlamına gelir.

The principal wanted to hold a meeting with school teachers. (Müdür, okul öğretmenleriyle bir toplantı yapmak istedi.)
He is a scientist objects to the principles of modern physics. (O, Modern fizik ilkelerine karşı çıkan bir biliadamı.)

Climactic & Climatic:

Climactic = climax’tan türemiştir, olayların doruk noktası, can alıcı nokta

Climatic = climate’den türemiştir, iklimle ilgili, iklimsel anlamına gelir.

The climactic period in the dinosaurs’ reign was reached just before severe climatic conditions brought on the ice age. (Dinazorlar devirinin doruğa ulaştıran noktasına buz çağını getiren ciddi iklimsel koşullardan hemen önce ulaşıldı.)

Efficient- effective:

Bu kelimeler çok yaygın kullanılan iş ingilizcesi terimleridir; anlamları ve kullanımları sık sık karıştırılmaktadır. Anlamları birbirine yakın olsa da aralarında bir fark vardır.

Effective sonucu beklenen ve istenen bir amacı gerçekleştirmeye elverişli, etkili anlamına gelmektedir.

Efficient ise en az zaman ve güç kaybıyla mümkün olan en iyi durumda çalışan, Verimli, etkili anlamına gelmektedir.

Aklınızda kalması için şöyle bir örnek verebiliriz. Aynı iş yerinde çalışan iki kişiyi düşünün (Ali-Mehmet) ve bu iki kişiye bitirmeleri üzere işler veriliyor. Ali çalışma planı hazırlıyor, işi bitirmek için gerek bütün adımları takip ediyor fakat eksik olduğu konular olduğu için onları araştırmakla ve bu eksiklik yüzünden yaptığı bir kaç hatayı düzeltmekle zaman kaybediyor. Ali'nin çalışma tarzı amaca yönelik olduğu için ""effective"" olur. Fakat Mehmet, daha deneyimli ve bilgi sahibi olduğu için takip etmesi gereken sırayı çok daha iyi biliyor ve hatta iş planında yapılması gereken bazı adımları atlayarak da çalışmasını sürdürebiliyor, işini de zamanında bitirebiliyor. Mehmet zaman kaybetmediği için ve daha verimli çalıştığı için, onun çalışma tarzı ""efficient"" olur.

4 kişi tarafından oylandı. Ortalama: 5,00

Oyla!

0 Yorum
Yorum Yaz Soru Sor

Konu hakkındaki yorumunuz

(Görüşünüzün Sonucunu Almak İçin E-Mail Adresinizi Girebilirsiniz.)