Kategoriler

Could,Can,Will,Would,Shall,May ( Orta )


03/28/2012 14:47:00

Önerme ve rica cümlelerini buradan çalışabilirsiniz


03/14/2012 14:53:48

İhtimal anlatan yardımcı fiillerle ilgili alıştırmayı çözün.


03/11/2012 12:35:46

Rica, ikram ve izin sorularıyla ilgili alıştırmayı çözün.


03/10/2012 17:30:03

İhtimal ve yetenek anlatan yardımcı fiillerle ilgili testi çözün.


03/10/2012 16:29:48

Yardımcı fiillerle ilgili alıştırmayı çözün.


11/08/2010 16:44:51

Aşağıdaki cümlelerin ingilizcesini yazın. Cevaplardki cümlelerde noktalama işaretleri kullanmayınız.                     


03/18/2010 11:52:47

NEED (ihtiyacı olmak- gereksinmek) I need you. (Sana ihtiyacım var.) She needs some money. (Paraya ihtiyacı var.) Do you need anything? (Bir şeye ihtiyacınız var mı?) I need to speak to her. (Onunla konuşmaya ihtiyacım var.) They didn't need to go there again. (Oraya tekrar gitme gereğini duymadılar.) She doesn't need to help her brother. (Erkek kardeşine yardım etme gereğini duymuyor.) Do you nee


03/06/2010 16:39:44

Would kullanımı: Bütün şahıslarda aynen kullanılır. Fiilin yalın yani emir halini alır. İkram ve ricalarda "wuc" olarak okunur. "Would you ... ? - Wucu ....?" olarak okunur.      Would(wud- wuc) istek+gelecek zaman ALIŞTIRMALAR: