Kategoriler

Could,Can,Will,Would,Shall,May ( İleri )


02/06/2010 17:36:29

1. Görevlerde, gerekliliklerde-must'dan daha zayıf bir ifade, tavsiyelerde (duty, necessity-weaker than must), advice  Should'un Kullanımı -meli, -malı