Kategoriler

Could,Can,Will,Would,Shall,May


11/08/2010 16:44:51

Aşağıdaki cümlelerin ingilizcesini yazın. Cevaplardki cümlelerde noktalama işaretleri kullanmayınız.                     


03/18/2010 11:52:47

NEED (ihtiyacı olmak- gereksinmek) I need you. (Sana ihtiyacım var.) She needs some money. (Paraya ihtiyacı var.) Do you need anything? (Bir şeye ihtiyacınız var mı?) I need to speak to her. (Onunla konuşmaya ihtiyacım var.) They didn't need to go there again. (Oraya tekrar gitme gereğini duymadılar.) She doesn't need to help her brother. (Erkek kardeşine yardım etme gereğini duymuyor.) Do you nee


03/06/2010 16:39:44

Would kullanımı: Bütün şahıslarda aynen kullanılır. Fiilin yalın yani emir halini alır. İkram ve ricalarda "wuc" olarak okunur. "Would you ... ? - Wucu ....?" olarak okunur.      Would(wud- wuc) istek+gelecek zaman ALIŞTIRMALAR: 


03/05/2010 23:13:15

Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını yazınız.           


03/05/2010 21:45:50

Bütün şahıslar için kullanılır. Olumsuzluk eki not ile asla birleşmez. Fiilleri yanına yalın yani emir haliyle alır. 1. Olasılık: 2.Olasılık + kapasite: 3. Rica & İzin (resmi& çok kibar) 4. Yasaklama (Resmi) 5. İstek : (temenni ve dualarda) 6. Amaç - sonuç : 7. Varsayım : MAY (mey) I may go to Istanbul tomorrow. (Yarın İstanbul'a gidebilirim.) I may not tell Aysun. (Aysun'a anlatmayabiliri


03/05/2010 21:37:38

Hem geniş , gelecek ve geçmiş zamanla da geçmiş olarak kullanılır. Geçmiş zaman sözcüğü veya cümlesiyle birlikte geçmiş zaman olarak algılanır. MIGHT (mayt) 


03/05/2010 21:26:39

Bütün şahıslarda kullanılır. Fiili yalın yani emir haliyle alırlar. Olumsuz şekli "will not" veya "won't" olarak kullanılır.


03/05/2010 21:15:19

Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını yazınız.           


03/05/2010 20:58:08

Kullanıldığı yerler: 1. Yetenek olarak ... ebilmek: 2. Dostca rica olarak: 3. Kapasite olarak: 4. Güçlü olasılık olarak: 5. Kişisel yasak olarak: 6. Duyu fiilleriyle: 7. Varsayım: CAN (ken) Can you play backgammon? (Tavla oynayabilir misin?) Can you show me the way? (Bana yolu gösterir misin? gösterir misiniz?) Some babies can cry for hours. (Bazı bebekler saatlerce ağlayabilirler.) We can visit M